Yeni kurulan ya da internet ağını yeni kurmaya, yenilemeye  karar veren işletmelerin en çok sorduğu soru şudur:

web sitesi mi ? sosyal medya mı ? 

Sektör analizi ve geri dönüş ihtiyaçlarına, bütçeye, süreye, beklentilere göre ihtiyaç %leri değişmektedir.

Sosyal medya daha hızlı ve düşük maliyetli geri dönüşler getirebileceği gibi tek başına sadece bir hiçtir. Bütçe ayırmadan sadece zaman kaybedersiniz.

Web sitesi ise doğru web tasarım ve içerik yönetimi ile daha sağlam adımlar attırır.

Doğru cevap her ikisini birden gerektiği kadar kullanmaktır.

İşletmeler için asıl sorulması gereken soru bizim ne gibi bir büyüklükte geri dönüşe ihtiyacımız var dır ?